Especialitats

Òptica Robusté – Especialitats

T’oferim molts serveis personalitzats en els camps de la graduació de la vista gratuïta, adaptació a les lents de contacte, control de la pressió intraocular, optometria infantil i baixa visió.

Optometria

Graduació o mesurament de l'índex de percepció visual i dels defectes de la vista i càlcul de les lents per corregir aquests defectes.

Contactologia avançada

Tècnica de fabricació i aplicació de lents de contacte.

Taller propi de muntatge

Taller propi per al muntatge d'ulleres i la reparació o arranjament de qualsevol tipus d'ulleres gaduadas i d'ulleres sol.

Topografia corneal

Prova diagnòstica que s'empra per conèixer les característiques de la còrnia, realitzant un estudi del relleu de la seva superfície per analitzar si hi ha irregularitats i conèixer els diferents graus de curvatura.

Terapia corneal

La Teràpia Cornial Refractiva, també anomenada CRT, és una tècnica innovadora introduïda a Espanya el 2004, que permet modelar la còrnia mentre l'ull dorm.

Assessoria d'imatge

Quines ulleres he d'escollir? L'òptica ha de ser un complement de moda que potenciï els trets facials, que reflecteixi el nostre estil i que parli per nosaltres.

Optretina

Sistema de telemedicina basat en l'anàlisi de fotografies de retina fetes a través d'una càmera no midriàtica.

Control de pressió intraocular

Aquesta prova s'utilitza per realitzar seguiments en el control evolutiu del glaucoma, retinosi pigmentària, malalties neurofisiològiques, lesions de la via òptica.

Assegurança per ruptura

Tots els menors de 12 anys gaudeixen de la nostre assegurança gratuita de vidres en cas de canvi de graduació.